Mot normalt.

MOT NORMALT

Det går knapt en dag uten at man støter på personer som rettferdiggjøre sine ord og handlinger ved å definere normalen;

1. Du trener mer enn 3 ganger i uken. Det er ikke normalt og kan derfor ikke være sunt.

2. Alle andre løfter mer enn 60 kg i benkpress. Hvorfor gjør ikke du det?

3. Menneskekroppen er ikke ment for å sykle. Du vil har bedre av å løpe i en mørk skog. Alene.

4. Så små legger du har. Har du vurdert å slutte å være deg selv?

Vi har blitt såpass opptatt av å definere normalen at det ikke lenger er rom for allsidighet, og jeg tror vi trygt kan si at verdenen hadde blitt et uutholdelig hjem dersom alle levde etter gjennomsnittet.

Ironisk nok er vi såpass usikre på hva normalen egentlig er, at ordet i seg selv har to definisjoner:

1. Uten feil/avvik.

2. Gjennomsnittlig.

Så du må gjerne forsøke å være gjennomsnittlig, men du vil feile av den enkle grunn at du er feilbarlig, noe som ikke gjør deg mindre normal, men heller desto mer menneskelig
Husk; Selv om du, eller noen andre, har et forbedringspotensiale, betyr det ikke at man ikke er bra nok.